Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen de eigen gemeente (30569).

(Zie vergadering van 3 juni 2009.)

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Brinkman/Wilders (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Schinkelshoek (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Brinkman/Wilders (stuk nr. 14) en het gewijzigde amendement-Schinkelshoek (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven