Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 20

20 Stemmingen moties Gevangeniswezen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Gevangeniswezen, 

te weten: 

  • -de motie-Van Toorenburg c.s. over geen onomkeerbare stappen zetten bij penitentiaire inrichtingen (24587, nr. 638); 

  • -de motie-Kooiman c.s. over een visie op resocialisatie en recidivebestrijding (24587, nr. 640); 

  • -de motie-Van Oosten/Volp over een oproep om geen gevangenissen te sluiten (24587, nr. 641); 

  • -de motie-Swinkels over de kosten van het openhouden van de elf gevangenislocaties die met sluiting bedreigd worden (24587, nr. 643); 

  • -de motie-Swinkels over criteria voor de besluitvorming over de toekomst van de justitiële inrichtingen (24587, nr. 644); 

  • -de motie-Volp over een nieuwe visie op detentie voor volwassenen (24587, nr. 645); 

  • -de motie-Schouten c.s. over het ontzien van krimpregio's bij de sluiting van gevangenissen (24587, nr. 646). 

(Zie vergadering van 20 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Swinkels (24587, nr. 644) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Swinkels en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 649, was nr. 644 (24587). 

Ik neem aan dat wij nu over deze gewijzigde motie kunnen stemmen. 

De fractie van de PVV wordt op haar verzoek aantekening verleend tegen de overgenomen motie-Swinkels op stuk nr. 643 te zijn. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (24587, nr. 638). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kooiman c.s. (24587, nr. 640). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Oosten/Volp (24587, nr. 641). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Swinkels/Van Tongeren (24587, nr. 649, was nr. 644). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Volp (24587, nr. 645). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Schouten c.s. (24587, nr. 646). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.