Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 23

23 Stemming motie Herziene opbrengstverrekening curatieve geestelijke gezondheidszorg

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO inzake de voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz), 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over de gevolgen van de herziene opbrengstverrekening 2012 voor de ggz (25424, nr. 310). 

(Zie vergadering van 21 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Leijten (25424, nr. 310). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.