Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624587 nr. 645

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 645 MOTIE VAN HET LID VOLP

Voorgesteld 20 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de Prognose Justitiële Modellen naar voren komt dat er sprake is van een cellenoverschot en dat dit cellenoverschot naar verwachting in de komende jaren zal toenemen;

constaterende dat dit cellenoverschot ertoe leidt dat er gekeken wordt naar capaciteit van detentie en eventuele afbouw van cellen;

constaterende dat voor de toekomst van het justitieel jeugdbeleid de RSJ een eerste aanzet heeft gegeven om te komen tot een nieuwe visie op detentie van jongeren;

van mening dat ook voor de toekomst van het gevangeniswezen op basis van degelijk onderzoek een nieuwe visie op detentie voor volwassenen moet worden ontwikkeld;

verzoekt de regering, dit onderzoek te laten verrichten waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de volgende punten:

  • de toenemend complexe problematiek van gedetineerden waarbij er vaak sprake is van een combinatie van licht verstandelijke beperking, psychiatrische en verslavingsproblematiek;

  • het belang van continuering van zorg in en buiten detentie;

  • het belang van een zorgvuldige en optimale inzet van personeel zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, ten einde recidive te voorkomen en resocialisatiekansen te vergroten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp