Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 9

9 Stemmingen moties Economische missies en handelsbevordering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Economische missies en handelsbevordering, 

te weten: 

  • -de motie-Gesthuizen over toepassen van due diligence bij alle exportkredietverzekeringen van Atradius DSB (34300-XVII, nr. 64); 

  • -de motie-Gesthuizen over niet herhalen van de bij het tweede Suezkanaal gekozen handelwijze (34300-XVII, nr. 65); 

  • -de motie-Jan Vos over inzicht in de afweging die ten grondslag ligt aan het verstrekken van exportkredietverzekeringen (34300-XVII, nr. 66); 

  • -de motie-Teeven over kortere doorlooptijden van aanvraagprocedures voor exportkredietverzekeringen (34300-XVII, nr. 67). 

(Zie vergadering van 19 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen (34300-XVII, nr. 64) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 68, was nr. 64 (34300-XVII). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het Nederlands beleid is om bij iedere exportkredietverzekering, ook voor projecten korter dan twee jaar, een Environmental and Social Impact Analysis uit te laten voeren; 

voorts constaterende dat bij de aanleg van het tweede Suezkanaal omwille van het economisch belang hiervan is afgezien met een beroep op artikel 3.7 van het mvo-beleidsdocument van Atradius DSB; 

van mening dat mensenrechten en milieu niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan economisch belang en dat gevolgen voor mensenrechten en milieu altijd in beeld moeten worden gebracht voordat een verzekering wordt verstrekt; 

verzoekt de regering, bij alle door Atradius DSB te verstrekken exportkredietverzekeringen due diligence toe te laten passen door Atradius DSB zoals in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen staat omschreven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Gesthuizen (34300-XVII, nr. 68, was nr. 64). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Gesthuizen (34300-XVII, nr. 65). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jan Vos (34300-XVII, nr. 66). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Teeven (34300-XVII, nr. 67). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.