Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 8

8 Stemmingen moties Onderwijshuisvesting po en vo

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Onderwijshuisvesting po en vo, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius over integrale onderwijshuisvestingsplannen voor tien jaar of langer (31293, nr. 307); 

  • -de motie-Bruins over verbeteren van het binnenklimaat op scholen (31293, nr. 308); 

  • -de motie-Van Meenen over expliciete gemeentelijke besluiten over schoolgebouwen ouder dan 40 jaar (31293, nr. 309); 

  • -de motie-Van Meenen/Van Veldhoven over het in kaart brengen van het asbestrisico in scholen (31293, nr. 310). 

(Zie vergadering van 19 april 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Meenen stel ik voor, zijn motie (31293, nr. 310) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Siderius (31293, nr. 307). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins (31293, nr. 308). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen (31293, nr. 309). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.