Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 19

19 Stemmingen moties Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel, 

te weten: 

  • -de motie-Ulenbelt over voorkomen van het korten van pensioenen en mogelijk maken van indexatie (32043, nr. 317); 

  • -de motie-De Graaf/Tony van Dijck over opnieuw invoeren van een vaste rekenrente (32043, nr. 318); 

  • -de motie-De Graaf over niet in deze kabinetsperiode herzien van het pensioenstelsel (32043, nr. 319); 

  • -de motie-Vermeij/Van Weyenberg over in kaart brengen van werkenden die geen pensioen opbouwen (32043, nr. 320); 

  • -de motie-Klein over maatregelen om het koopkrachtverlies van gepensioneerden in 2017 tegen te gaan (32043, nr. 321); 

  • -de motie-Krol over herziening van het pensioenstelsel overlaten aan het volgende kabinet (32043, nr. 322); 

  • -de motie-Krol over geen onomkeerbare stappen zetten ten aanzien van het pensioenstelstel (32043, nr. 323). 

(Zie vergadering van 20 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Ulenbelt (32043, nr. 317). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf/Tony van Dijck (32043, nr. 318). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (32043, nr. 319). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Vermeij/Van Weyenberg (32043, nr. 320). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klein (32043, nr. 321). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (32043, nr. 322). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (32043, nr. 323). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.