Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 12

12 Stemming motie Kinderporno

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Kinderporno, 

te weten: 

  • -de motie-Öztürk over verplichte chemische castratie bij invrijheidstelling van kinderverkrachters (31015, nr. 123). 

(Zie vergadering van 20 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Öztürk (31015, nr. 123). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.