Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 27

27 Stemmingen moties Belangenverstrengeling arts met mogelijke gevolgen voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over pas op de plaats maken met het baarmoederhalskankeronderzoek nieuwe stijl (28844, nr. 98); 

  • -de motie-Van Gerven over een onderzoek naar de betrokken hoogleraar door de IGZ (28844, nr. 99). 

(Zie vergadering van 21 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Gerven (28844, nr. 98). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (28844, nr. 99). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.