Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 13

13 Stemmingen moties Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg, 

te weten: 

  • -de motie-Kooiman over verbieden van experimenten met variabele voertuigbezetting (30821, nr. 28); 

  • -de motie-Kooiman over mogelijkheid tot ingrijpen bij niet goed functioneren van veiligheidsregio's (30821, nr. 29); 

  • -de motie-Tellegen/Kooiman over de financiering van de calamiteitenvloot van de Reddingsbrigade Nederland (30821, nr. 31). 

(Zie vergadering van 20 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Kooiman (30821, nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kooiman (30821, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tellegen/Kooiman (30821, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.