Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 28

28 Stemming motie Misstanden Universitair Medisch Centrum Utrecht en handelwijze IGZ

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten/Van Gerven over onderzoek door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar de patiëntveiligheid binnen het UMCU (31016, nr. 93). 

(Zie vergadering van 21 april 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Leijten stel ik voor, haar motie (31016, nr. 93) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de stemmingen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.