Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Dik-Faber/Van Tongeren (30196, nr. 433). 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Albert de Vries. 

De heer Albert de Vries (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag bij de stemmingen over de moties onder punt 13, het VSO inzake de energieprestatievergoeding, de motie op stuk nr. 18 aanhouden. 

De voorzitter:

De motie-Albert de Vries c.s. op stuk nr. 18 (34228) zal worden aangehouden. 

Het woord is aan mevrouw Dik-Faber. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil graag bij de stemmingen onder punt 9, over de moties ingediend bij het debat over energie, de motie op stuk nr. 434 opnieuw aanhouden. 

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber op stuk nr. 434 (30196) zal worden aangehouden.