Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624587 nr. 640

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 640 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Voorgesteld 20 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat inzetten op recidive en resocialisatie slachtoffers kan voorkomen;

constaterende dat vanwege de bezuinigingen er meer ingezet is op meerpersoonscellen, er minder ruimte is voor arbeid, er tevens minder contact is met penitentiair medewerkers en er minder ingezet is op zelfredzaamheid;

constaterende dat er niet onderzocht en beoordeeld is welke consequenties dit heeft op recidive en resocialisatie;

verzoekt de regering, te komen met een visie op resocialisatie en recidivebestrijding die gedreven wordt door inhoud in plaats van bezuinigingen en deze voor het zomerreces naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Van Nispen

Segers

Van Tongeren

Swinkels

Van Toorenburg