Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624587 nr. 644

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 644 MOTIE VAN HET LID SWINKELS

Voorgesteld 20 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in recente meerjarige ramingen voor het gevangeniswezen bij ongewijzigd beleid een groeiende leegstand van cellen wordt aangekondigd en de regering op grond van die ramingen overweegt tot extra sluiting van gevangenissen over te gaan;

verzoekt de regering, bij de besluitvorming over de toekomst van de justitiële inrichtingen in elk geval de volgende criteria mee te laten wegen:

  • regionale binding;

  • effecten op de regionale economie, met name van kwetsbare regio's;

  • de (regionale) beschikbaarheid van resocialisatie en re-integratievoorzieningen;

  • binding aan de rechtbank in de regio;

  • specifieke kwaliteiten van een instelling;

verzoekt de regering tevens, de Kamer gelijktijdig met het besluit hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Swinkels