Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 17

17 Stemming brief Onderzoek naar een aanklacht

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het lid Wilders c.s. houdende het verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht (34452, nr. 1). 

In stemming komt de brief met het verzoek. 

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor het verzoek hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het verzoek is verworpen.