Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 26

26 Stemmingen moties Nieuwe aanpak huiselijk geweld

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld, 

te weten: 

  • -de motie-Bergkamp/Kooiman over de prioritering van de aanpak van wachtlijsten (28345, nr. 160); 

  • -de motie-Bergkamp/Kooiman over de vraag of de middelen voor Veilig Thuisorganisaties toereikend zijn (28345, nr. 161); 

  • -de motie-Kooiman/Bergkamp over een landelijke inventarisatie van de wachtlijsten in de jeugdhulp (28345, nr. 162); 

  • -de motie-Volp c.s. over borging van de expertise bij gemeenten over de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (28345, nr. 163); 

  • -de motie-Volp c.s. over structurele monitoring van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (28345, nr. 164). 

(Zie vergadering van 17 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Bergkamp/Kooiman (28345, nr. 160). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp/Kooiman (28345, nr. 161). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kooiman/Bergkamp (28345, nr. 162). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Volp c.s. (28345, nr. 163). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Voorzitter. U zei "CDA wel", maar bedoelde waarschijnlijk "CDA niet". 

De voorzitter:

Het CDA heeft niet voor deze motie gestemd. Dat komt ook in de Handelingen te staan. 

In stemming komt de motie-Volp c.s. (28345, nr. 164). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.