Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628345 nr. 163

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 163 MOTIE VAN HET LID VOLP C.S.

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling veelvoorkomende en structurele problemen zijn;

overwegende dat alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties ernstig zijn en aandacht verdienen;

overwegende dat een te nadrukkelijke focus op een van deze vormen van geweld bij de transitie van de Veilig Thuisopzet negatieve consequenties kan hebben voor de aanpak van de andere vormen van geweld en opgebouwde expertise niet in gevaar mag komen in het proces van ontwikkeling van de Veilig Thuisorganisaties;

overwegende dat de doelstelling van Veilig Thuis als centraal meldpunt voor alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties de bundeling van de opgedane ervaring met en expertise van de vroegere Steunpunten Huiselijk Geweld, Algemene Meldpunten Kindermishandeling is;

verzoekt de regering om, zorg te dragen voor de borging van de expertise over en aandacht voor de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties bij gemeenten, Veilig Thuis, politie en justitie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp

Otwin van Dijk

Bergkamp