Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628345 nr. 161

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KOOIMAN

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Jeugdzorg concludeert dat geen enkele Veilig Thuisorganisatie voldoet aan alle eisen om de basisvoorwaarden op orde te hebben;

constaterende dat de Veilig Thuisorganisaties tevens te maken hebben met wachtlijsten en onvoldoende zicht hebben op gezinnen en huishoudens op deze wachtlijsten;

constaterende dat de inspecties stellen dat Veilig Thuisorganisaties veelal te kampen hebben met beperkte financiële middelen;

verzoekt de regering, in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten te onderzoeken of de middelen bij Veilig Thuisorganisaties toereikend zijn, en indien dit niet het geval is, de Kamer voor de Voorjaarsnota een structurele oplossing aan te dragen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Kooiman