Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat wij gaan stemmen, geef ik het woord aan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik zou bij de stemmingen onder punt 12 over het burgerinitiatief Ons Geld graag mijn motie op stuk nr. 15 aanhouden. 

De voorzitter:

Deze motie zal worden aangehouden. 

De heer Merkies (SP):

Voorzitter. Ik zou graag bij hetzelfde onderwerp mijn motie over onderzoek door de WRR willen aanhouden. 

De voorzitter:

De motie zal worden aangehouden. 

De heer Merkies (SP):

De oorspronkelijke motie was onder stuk nr. 5. 

De voorzitter:

Ja, die wordt gewijzigd en zal worden aangehouden. Oké. 

Ik zie twee leden bij de interruptiemicrofoon staan, maar geef het woord eerst aan de heer Klein, want die heeft zich keurig aangemeld. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. Onder punt 9, de stemmingen over moties ingediend bij het Voorstel van het lid van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde, wil ik graag mijn twee moties op de stukken nrs. 5 en 6 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Klein stel ik voor, zijn moties (33959, nrs. 5 en 6) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Gehoord de opmerkingen van de heren Omtzigt en Merkies wil ik mijn motie op stuk nr. 11 onder punt 12 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Grashoff stel ik voor, zijn motie (34346, nr. 11) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 12 willen wij onze motie op stuk nr. 10 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Öztürk stel ik voor, zijn motie (34346, nr. 10) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

En bij de stemmingen onder punt 17, stemmingen over moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen, willen wij graag verzoeken om hoofdelijke stemming over onze motie op stuk nr. 126 over het faciliteren van gemeenten in de beveiliging van moskeeën. 

De voorzitter:

Dan gaan wij bij agendapunt 17 over de motie op stuk nr. 126 hoofdelijk stemmen. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Het is verstandig als ik mijn motie op stuk nr. 3 ook aanhoud. 

De voorzitter:

Bij welk agendapunt? 

De heer Wassenberg (PvdD):

Bij agendapunt 12, over de moties die zijn ingediend bij het burgerinitiatief Ons Geld. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Wassenberg stel ik voor, zijn motie (34346, nr. 3) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. Bij de stemmingen onder 12 heb ik samen met de heer Öztürk een motie ingediend op stuk nr. 7. Wij willen proberen er één motie van te maken en daarom wil ik mijn motie op stuk nr. 7 graag aanhouden. 

De voorzitter:

Ik kijk naar de heer Öztürk of hij het daarmee eens is. Dat is het geval. 

Op verzoek van de heer Öztürk stel ik voor, zijn motie (34346, nr. 7) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.