Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628345 nr. 164

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 164 MOTIE VAN HET LID VOLP C.S.

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer worden van huiselijk geweld, meer dan 119.00 kinderen worden mishandeld en naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar worden mishandeld;

overwegende dat de aanpak alleen in een goedwerkende keten kans van slagen heeft en we van alle schakels in de keten, zowel binnen de zorg als op het terrein van justitie, lokaal en landelijk, moeten weten hoe deze functioneren, apart en in samenhang;

overwegende dat huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling structureel gemonitord moeten worden om problemen in de aanpak in kaart te brengen en die problemen aan te pakken;

verzoekt de regering om, de mogelijkheden te onderzoeken voor een structurele monitoring van de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling van zowel de zorgketen als het justitiebeleid en de Kamer daarover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp

Otwin van Dijk

Bergkamp