Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 24

24 Stemmingen moties Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren, 

te weten: 

  • -de motie-Berckmoes-Duindam c.s. over gemeenten stimuleren om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen (29325, nr. 76). 

(Zie vergadering van 17 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Berckmoes-Duindam c.s. (29325, nr. 76). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.