Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 3

3 Verklaring minister-president

Aan de orde is de verklaring van de minister-president. 

Minister Rutte:

Voorzitter. De stroom aan nieuwsberichten en de indringende beelden die ons al de hele dag uit België bereiken, zijn schokkend en triest. Zo veel onschuldige mensen ineens weggerukt uit het leven; zo veel gewonden en zo veel getroffen gezinnen en families. Daden als deze zijn onmenselijk. 

Wij denken nu in de eerste plaats aan de slachtoffers en aan hun nabestaanden. Zij zijn in ons hart. Het verdriet, het gemis en de onzekerheid zijn bijna niet voorstelbaar; nog compleet onwerkelijk eigenlijk. Wat ik hier in het hart van onze democratie vooral wil zeggen, is dat we naast hen staan en met hen rouwen. Want Nederland en België delen meer dan een grens en meer dan een gewone vriendschap. Die bijzondere band voelen wij nu extra sterk. Wij zijn intens verbonden met u, onze vrienden in België, en we houden elkaar goed vast. 

Onwillekeurig denken we op dit moment terug aan eerdere aanslagen in Brussel, Madrid, Istanbul, Londen, Parijs, Ankara en Kopenhagen. We moeten reëel zijn: onze manier van leven ligt onder vuur. Juist daarom is het zo belangrijk dat democratische samenlevingen pal blijven staan voor de waarden van vrijheid, beschaving en openheid. We moeten waakzaam en scherp zijn, en we nemen extra maatregelen als dat nodig is. Maar de angst mág en zál ons niet gaan regeren. Daarvoor is onze samenleving, onze manier van leven, te sterk. 

Mevrouw de voorzitter, Brussel, België en heel Europa zijn vandaag in het hart geraakt. Op dit moment zo kort na de aanslagen zijn wij stil en scharen ons aan de zijde van slachtoffers en nabestaanden; waakzaam en vastberaden om alles te beschermen wat goed is, waar we in geloven en waar we voor staan. 

De voorzitter:

Ik dank de minister-president voor zijn komst naar de Kamer. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.