Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 23

23 Stemmingen moties Hybride markt regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet verbetering hybride markt WGA, 

te weten: 

  • -de motie-Schut-Welkzijn over het brengen van het IVA onder het hybride stelsel (34336, nr. 7); 

  • -de motie-Schut-Welkzijn over continuering van de uitvoering van de re-integratie door verzekeraars (34336, nr. 8). 

(Zie vergadering van 17 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Schut-Welkzijn (34336, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Schut-Welkzijn (34336, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.