Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 9

9 Stemmingen moties Wijziging Aanbestedingswet 2012

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012, 

te weten: 

  • -de motie-Agnes Mulder c.s. over verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels (34329, nr. 14); 

  • -de motie-Agnes Mulder c.s. over uitbreiding van de Gids Proportionaliteit (34329, nr. 15); 

  • -de motie-Agnes Mulder c.s. over aanbestedingsprocedures die te laat zijn ingetrokken (34329, nr. 16); 

  • -de motie-Gesthuizen c.s. over voorkomen van onnodig clusteren van opdrachten (34329, nr. 17); 

  • -de motie-Bruins c.s. over monitoren van de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts (34329, nr. 18); 

  • -de motie-Bruins c.s. over publiek-private samenwerking tussen de overheid en meerdere mkb-bedrijven (34329, nr. 19); 

  • -de motie-Bruins/Gesthuizen over onafhankelijk toezicht bij aanbestedingen (34329, nr. 20); 

  • -de motie-Verhoeven c.s. over tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten (34329, nr. 21); 

  • -de motie-Verhoeven over 5% van alle inkopen besteden aan innovatieve producten, diensten en oplossingen (34329, nr. 22); 

  • -de motie-Ziengs c.s. over ruimte bieden voor het testlab (34329, nr. 23). 

(Zie vergadering van 9 maart 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bruins stel ik voor, zijn motie (34329, nr. 20) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (34329, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (34329, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van 50PLUS ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (34329, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (34329, nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (34329, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (34329, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Verhoeven c.s. (34329, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Verhoeven (34329, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ziengs c.s. (34329, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.