Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 34

34 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Toezegging over het aantal ongedocumenteerde asielzoekers en over hoeveel mobiele telefoons er zijn uitgelezen in 2015 - 19637-2169 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over het aantal ongedocumenteerde asielzoekers en over hoeveel mobiele telefoons er zijn uitgelezen in 2015 - 19637-2169 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 maart 2016 - 21501-02-1594 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 maart 2016 - 21501-02-1594 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Milieuraad op 4 maart 2016 - 21501-08-623 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Milieuraad op 4 maart 2016 - 21501-08-623 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Machtigingsbesluit en verordeningen nauwere samenwerking inzake huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerd partnerschap - 22112-2079 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Machtigingsbesluit en verordeningen nauwere samenwerking inzake huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerd partnerschap - 22112-2079 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding commissiemededeling "Next Operational Steps in EU-Turkey Cooperation in The Field of Migration" (COM 2016 166) - 22112-2080 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding commissiemededeling "Next Operational Steps in EU-Turkey Cooperation in The Field of Migration" (COM 2016 166) - 22112-2080 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding beantwoording groenboek financiële retaildiensten - 22112-2081 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding beantwoording groenboek financiële retaildiensten - 22112-2081 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 maart 2016, over het faillissement van TSN Thuiszorg - 23235-142 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 maart 2016, over het faillissement van TSN Thuiszorg - 23235-142 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op de motie van het lid Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten - 23432-419 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op de motie van het lid Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten - 23432-419 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Een administratief akkoord in het kader van de op 3 april 1964 te Den Haag tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake technische samenwerking (Trb. 1964, 43) - 23908-(R1519)-124 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Een administratief akkoord in het kader van de op 3 april 1964 te Den Haag tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake technische samenwerking (Trb. 1964, 43) - 23908-(R1519)-124 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over het Slotervaart Ziekenhuis - 24077-365 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over het Slotervaart Ziekenhuis - 24077-365 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de financiering van de eindberging van radioactief afval (COVRA) - 25422-142 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de financiering van de eindberging van radioactief afval (COVRA) - 25422-142 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de uitvoering van de motie van de leden Voortman en Bergkamp over het afwijzen van pgb-verzoeken door gemeenten - 25657-234 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de uitvoering van de motie van de leden Voortman en Bergkamp over het afwijzen van pgb-verzoeken door gemeenten - 25657-234 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-235 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-235 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift beantwoording EC consultatie: evaluatie van het Europees Sociaal Fonds 2007-2013 - 26642-136 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift beantwoording EC consultatie: evaluatie van het Europees Sociaal Fonds 2007-2013 - 26642-136 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlopige voortijdig schoolverlaters(vsv)-resultaten schooljaar 2014-2015 - 26695-110 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlopige voortijdig schoolverlaters(vsv)-resultaten schooljaar 2014-2015 - 26695-110 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het Rapport Luchtaanval Artsen zonder Grenzen ziekenhuis Kunduz - 27925-586 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het Rapport Luchtaanval Artsen zonder Grenzen ziekenhuis Kunduz - 27925-586 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veilig Thuis, aanscherping meldcode en reactie op het bericht in NRC.nl d.d. 2 maart 2016 "Geweld achter de voordeur? Op de wachtlijst" - 28345-159 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veilig Thuis, aanscherping meldcode en reactie op het bericht in NRC.nl d.d. 2 maart 2016 "Geweld achter de voordeur? Op de wachtlijst" - 28345-159 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek inzake actualisatie notitie uit 2002 over de reikwijdte van artikel 68 van de Grondwet - 28362-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek inzake actualisatie notitie uit 2002 over de reikwijdte van artikel 68 van de Grondwet - 28362-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen" - 28684-463 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen" - 28684-463 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal - 28760-54 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal - 28760-54 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijk sociaal domein" - 28828-94 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijk sociaal domein" - 28828-94 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarplan van de Rechtspraak 2016 - 29279-308 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarplan van de Rechtspraak 2016 - 29279-308 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht - 29279-309 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht - 29279-309 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten - 29383-270 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten - 29383-270 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten) - 29398-498 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten) - 29398-498 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding monitor NZa contractering en inkoop van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg - 29477-366 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding monitor NZa contractering en inkoop van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg - 29477-366 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afspraken m.b.t. het terugtreden van de heer Bouwman als korpschef - 29628-622 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afspraken m.b.t. het terugtreden van de heer Bouwman als korpschef - 29628-622 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 41 - 29754-362 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 41 - 29754-362 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Topstructuur van ProRail - 29984-657 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Topstructuur van ProRail - 29984-657 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten onderzoek naar het energielabel voor woningen - 30196-430 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten onderzoek naar het energielabel voor woningen - 30196-430 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding aanvullend onderzoek TNO naar de milieueffecten van resomeren - 30696-41 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding aanvullend onderzoek TNO naar de milieueffecten van resomeren - 30696-41 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Implementatie duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen - 31239-212 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Implementatie duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen - 31239-212 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpsubsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart - 31409-110 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpsubsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart - 31409-110 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden 16 februari 2016, over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren - 31497-205 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden 16 februari 2016, over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren - 31497-205 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang kwaliteitsafspraken mbo - 31524-275 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang kwaliteitsafspraken mbo - 31524-275 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-276 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-276 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding actieplan bevolkingsdaling - 31757-89 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding actieplan bevolkingsdaling - 31757-89 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 maart 2016 over het bericht "Gevangenen kregen gevoelige patiëntgegevens onder ogen" - 31765-196 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 maart 2016 over het bericht "Gevangenen kregen gevoelige patiëntgegevens onder ogen" - 31765-196 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fusie Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-507 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fusie Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31839-507 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Toekomstvaste General Aviation Locaties" - 31936-327 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Toekomstvaste General Aviation Locaties" - 31936-327 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullende brief over Saudi-Arabië - 32735-150 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullende brief over Saudi-Arabië - 32735-150 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Status aanpassing strijdige en discutabele certificaten ten opzichte van de Europese Bouwproductenverordening - 32757-121 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Status aanpassing strijdige en discutabele certificaten ten opzichte van de Europese Bouwproductenverordening - 32757-121 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Koşer Kaya c.s. over beëindiging verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag - 32761-95 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Koşer Kaya c.s. over beëindiging verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag - 32761-95 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 3 - 33043-66 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 3 - 33043-66 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Monitor Wind op Land 2015 - 33612-62 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Monitor Wind op Land 2015 - 33612-62 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete - 33775-21 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete - 33775-21 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op de motie van de leden Leegte en Agnes Mulder over mogelijkheden om de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven bij nationale en internationale instrumenten te vergroten - 33916-24 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op de motie van de leden Leegte en Agnes Mulder over mogelijkheden om de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven bij nationale en internationale instrumenten te vergroten - 33916-24 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien - 33979-109 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien - 33979-109 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport van de Europese "High Level Task Force" over "Conflict Zones" - 33997-82 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport van de Europese "High Level Task Force" over "Conflict Zones" - 33997-82 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van de Europese Commissie inzake Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen - 34003-17 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van de Europese Commissie inzake Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen - 34003-17 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit tot uitstel van de eerste stap in ICT-migratie van 1 april bij de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203-18 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit tot uitstel van de eerste stap in ICT-migratie van 1 april bij de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203-18 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding halfjaarrapportage juli-december 2015 Cft Curaçao en Sint Maarten - 34300-IV-52 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding halfjaarrapportage juli-december 2015 Cft Curaçao en Sint Maarten - 34300-IV-52 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Terugbetaling schuld van Iran aan Nederland - 34300-IX-21 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Terugbetaling schuld van Iran aan Nederland - 34300-IX-21 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen met als peildatum 1 januari 2016 - 34300-V-54 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen met als peildatum 1 januari 2016 - 34300-V-54 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actuele stand van zaken met betrekking tot Saudi-Arabië - 34300-V-55 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actuele stand van zaken met betrekking tot Saudi-Arabië - 34300-V-55 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie evaluaties Matra Pre-accessie en Matra (Maatschappelijke transformatie) voor de landen van het Oostelijk Partnerschap en nieuw beleidskader Matra 2016-2020 - 34300-V-56 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie evaluaties Matra Pre-accessie en Matra (Maatschappelijke transformatie) voor de landen van het Oostelijk Partnerschap en nieuw beleidskader Matra 2016-2020 - 34300-V-56 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de voorziening AOW-gat - 34300-X-90 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de voorziening AOW-gat - 34300-X-90 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bevindingen en uitkomsten van het werkbezoek aan Caribisch Nederland van 25 januari tot en met 29 januari 2016 - 34300-XV-86 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bevindingen en uitkomsten van het werkbezoek aan Caribisch Nederland van 25 januari tot en met 29 januari 2016 - 34300-XV-86 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding IGZ rapport "Toezicht particuliere klinieken 2014" - 34300-XVI-156 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding IGZ rapport "Toezicht particuliere klinieken 2014" - 34300-XVI-156 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Paleis Soestdijk - 34300-XVIII-49 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Paleis Soestdijk - 34300-XVIII-49 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie Van Weyenberg en Grashoff over laadpalen en energiebelasting (Kamerstuk 34302, nr. 61) - 34302-114 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie Van Weyenberg en Grashoff over laadpalen en energiebelasting (Kamerstuk 34302, nr. 61) - 34302-114 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang - 34312-3 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang - 34312-3 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Mededeling over de Engelstalige stenografische verslagen van het gesprek en van de drie videoconferenties over de ramp met de MH17 - 33997-81 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 09 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling over de Engelstalige stenografische verslagen van het gesprek en van de drie videoconferenties over de ramp met de MH17 - 33997-81 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 09 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een Interparlementaire conferentie over Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie - 34054-4 

Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een Interparlementaire conferentie over Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie - 34054-4 

Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 596, COM (2015) 594 en COM (2015) 593 - 34395-4 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 09 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 596, COM (2015) 594 en COM (2015) 593 - 34395-4 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 09 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nationale ombudsman: 

Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015 - 34410 

Functie volgt nog, Indiener/ondertekenaar volgt nog - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd.