Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 19

19 Stemming motie Slachtofferbeleid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Slachtofferbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Van Oosten c.s. over aparte wachtruimten voor slachtoffers in rechtbanken (33552, nr. 19). 

(Zie vergadering van 17 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Oosten c.s. (33552, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.