Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 12

12 Stemmingen moties Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius over informatie over administratieve taken die niet meer uitgevoerd hoeven te worden (29515, nr. 380); 

  • -de motie-Siderius over uitbetaling van overwerkuren van leerkrachten (29515, nr. 381); 

  • -de motie-Ypma over aandacht voor werkdrukvermindering binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT (29515, nr. 382); 

  • -de motie-Ypma over breder delen van de opbrengst van de pilot regelluwe scholen binnen het onderwijs (29515, nr. 383); 

  • -de motie-Rog c.s. over deelname van scholen met een basisarrangement aan de pilot regelluwe scholen (29515, nr. 384). 

(Zie vergadering van 15 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Siderius (29515, nr. 380). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Siderius (29515, nr. 381). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ypma (29515, nr. 382). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ypma (29515, nr. 383). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rog c.s. (29515, nr. 384). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.