Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628345 nr. 162

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 162 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN BERGKAMP

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Veilig Thuisorganisaties te kampen hebben met wachtlijsten;

van mening dat kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld zo snel mogelijk geholpen moeten worden, ook na het onderzoek van Veilig Thuis;

overwegende dat de Staatssecretaris stelselverantwoordelijk is als het gaat om jeugdhulp, en de Kamer het kabinet moet kunnen controleren en moet beschikken over de juiste informatie;

verzoekt de regering, te komen met een landelijke inventarisatie van de wachtlijsten als het gaat om de (intensieve) jeugdhulp en dit per kwartaal aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Bergkamp