Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 17

17 Stemmingen moties Externe veiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Externe veiligheid, 

te weten: 

  • -de motie-Smaling over een hogere tegemoetkoming voor sanering van kleine asbestdaken (25834, nr. 106); 

  • -de motie-Smaling over meer regie van de nationale overheid bij de sanering van asbestdaken (25834, nr. 107); 

  • -de motie-Geurts over een programma aanpak asbestsanering (25834, nr. 108); 

  • -de motie-Geurts over asbestafval uitzonderen van de afvalstoffenbelasting (25834, nr. 109); 

  • -de motie-Cegerek over een landelijk plan van aanpak voor de sanering van asbestdaken (25834, nr. 110). 

(Zie vergadering van 16 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Smaling (25834, nr. 106). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (25834, nr. 107). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Geurts (25834, nr. 108). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Geurts (25834, nr. 109). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Cegerek (25834, nr. 110). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.