Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628345 nr. 160

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KOOIMAN

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zes op de tien Veilig Thuisorganisaties kampen met wachtlijsten;

constaterende dat twee derde van de Veilig Thuisorganisaties onvoldoende toezicht heeft op de veiligheid van gezinnen op die wachtlijsten;

overwegende dat ook de Staatssecretaris niet kan uitsluiten dat er kinderen op de wachtlijst staan die eigenlijk acute hulp nodig hebben;

overwegende dat een verbeterplan voor de organisaties wordt opgestart;

van mening dat mensen voor systemen horen te gaan;

verzoekt de regering, de aanpak van wachtlijsten als prioriteit nummer één te benoemen in het verbeterplan, en de Kamer hier binnen drie maanden over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Kooiman