Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 18

18 Stemmingen moties De invloed van de Fransen op de KLM

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de invloed van de Fransen op de KLM, 

te weten: 

  • -de motie-Graus over een evenwichtiger machtsverdeling binnen het Air France-KLM-Group Executive Committee (28165, nr. 242); 

  • -de motie-Graus over gelijkstelling van de staatsdeelneming in KLM aan die van de Fransen (28165, nr. 244); 

  • -de motie-Van Helvert over geen kleinere invloed van Nederland en KLM binnen de holding (28165, nr. 245). 

(Zie vergadering van 16 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Graus (28165, nr. 242). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Klein, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (28165, nr. 244). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (28165, nr. 245). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.