Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 11

11 Stemming motie Overgang taken Zorginstituut Nederland naar CAK

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over een BIT-toets voor de overheveling van de burgerregelingen (34203, nr. 17). 

(Zie vergadering van 10 maart 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Leijten stel ik voor, haar motie (34203, nr. 17) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.