Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 20

20 Stemmingen moties Aloysius College

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Aloysius College, 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Siderius over behoud van de kennis en ervaring van de afdeling Gifted Education (31289, nr. 256); 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Siderius over een vast bedrag voor ondersteuning van docenten van het Aloysius College (31289, nr. 257); 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Siderius over het adagium "geld volgt leerling" van toepassing laten zijn (31289, nr. 258); 

  • -de motie-Rog over het in stand houden van het kwaliteitsniveau van gifted education (31289, nr. 259); 

  • -de motie-Rog over duurzaam kwalitatief goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (31289, nr. 260). 

(Zie vergadering van 8 oktober 2015.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Rog (31289, nr. 260) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Siderius (31289, nr. 256). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Siderius (31289, nr. 257). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Siderius (31289, nr. 258). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rog (31289, nr. 259). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.