Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 8

8 Regeling van werkzaamheden (Stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 821) over de aangehouden motie-Koşer Kaya (30977 nr. 128) en over de aangehouden motie-Pechtold/Samsom (34300, nr. 17). 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Schouten van de ChristenUnie voor een verzoek dat met de stemmingslijst te maken heeft. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Wij zouden graag uitstel van stemming krijgen op punt 12, de stemmingen over de moties bij de begroting van Wonen en Rijksdienst. In reactie op een motie van mij zou nog een brief komen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Hij zit hier nu toch: ik heb deze niet ontvangen, noch een uitstelbriefje, en weet niet wat hiermee gebeurt. Gisteren hebben wij allerlei plannen van het kabinet gehoord, onder andere ten aanzien van de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. Wij zouden graag de brief van het kabinet willen op dat punt om ook te bekijken hoe die zich verhoudt tot de moties die zijn ingediend bij de begroting Wonen. 

De voorzitter:

U verzoekt dus om uitstel. In een normale situatie zou dit betekenen dat het wordt uitgesteld tot de stemmingen na het herfstreces. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Nee, voorzitter, als die brief er komt, kunnen we wat ons betreft donderdag stemmen. Het is dus niet zo dat het heel lang uitgesteld hoeft te worden. Wij willen wel graag die brieven hebben zodat wij een en ander in verband met elkaar kunnen bekijken. 

De voorzitter:

Ik weet nu wat het verzoek is dat ik aan de Kamer moet voorleggen. Er is op dit moment nog geen stemmoment voorzien voor komende donderdag. Het verzoek is dus uitstel van de stemmingen op punt 12 van de stemmingslijst en het toevoegen van een extra stemmoment aan de agenda van komende donderdag, na de lunchpauze. U hebt de steun van de meerderheid van de Kamer nodig voor dit verzoek. 

De heer Van der Linde (VVD):

Ik ga er niet voorliggen, maar ik wil wel echt deze week stemmen. 

De voorzitter:

U steunt dus beide verzoeken. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Steun voor beide verzoeken. 

De heer Koolmees (D66):

Steun voor beide verzoeken. 

De heer Albert de Vries (PvdA):

Als collega's uitstel willen, steunen wij dat. 

De voorzitter:

Op zich is er steun van een ruime meerderheid van de Kamer. Dit betekent dat wij komende donderdag na de lunchpauze gaan stemmen over wat nu nog punt 12 op de stemmingslijst is. Dan schors ik nu … 

Pardon, mevrouw Van Tongeren, ik zou u bijna vergeten. Ga uw gang. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik probeerde al zichtbaar klaar te staan. Ik wil graag de motie-Van Tongeren/Smaling (34199, nr. 59) over de kerncentrale te Borssele aanhouden. 

De voorzitter:

Wij zullen deze motie aanhouden bij punt 6 van de stemmingslijst, over moties ingediend bij de Elektriciteits- en gaswet. 

Het woord is aan mevrouw Dik. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie wil graag onder hetzelfde punt 6 van de stemmingslijst de motie-Dik-Faber op stuk nr. 43 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (34199, nr. 43) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.