Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 16

16 Stemmingen moties Decentralisatie Wmo/Wlz

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Decentralisatie Wmo/Wlz, 

te weten: 

  • -de motie-Otwin van Dijk/Bergkamp over aanpakken van de toegenomen regeldruk (34104, nr. 76); 

  • -de motie-Keijzer over fictieve maximale bedragen voor zorg en ondersteuning thuis (34104, nr. 77); 

  • -de motie-Van Gerven over niet korten op wijkverpleging (34104, nr. 78); 

  • -de motie-Dik-Faber over knelpunten die het bestaan van zorgboerderijen bedreigen (34104, nr. 79). 

(Zie vergadering van 7 oktober 2015.) 

In stemming komt de motie-Otwin van Dijk/Bergkamp (34104, nr. 76). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer (34104, nr. 77). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (34104, nr. 78). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (34104, nr. 79). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.