Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 21

21 Stemmingen moties Publieke mediadienst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst, 

te weten: 

  • -de motie-Segers/Pieter Heerma over een leidende rol van de NPO en de omroepen ten opzichte van de buitenproducent (34264, nr. 30); 

  • -de motie-Segers/Bisschop over levensbeschouwelijk media-aanbod integraal onderdeel uit laten maken van de publieke mediaopdracht (34264, nr. 31). 

(Zie vergadering van 8 oktober 2015.) 

De voorzitter:

De heer Segers heeft verzocht om eerst te stemmen over zijn moties op de stukken nrs. 30 en 31 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel. 

In stemming komt de motie-Segers/Pieter Heerma (34264, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Segers/Bisschop (34264, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.