Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 10

10 Stemmingen moties Natuurbeleid en Oostvaardersplassen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen, 

te weten: 

  • -de motie-Rudmer Heerema/Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn (32563, nr. 58); 

  • -de motie-Ouwehand over het beheer van de grote grazers uit de Oostvaardersplassen (32563, nr. 60); 

  • -de motie-Ouwehand over geen edelherten in de Scheeken (32563, nr. 61); 

  • -de motie-Houwers over het terugbrengen van de populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen (32563, nr. 62). 

(Zie vergadering van 6 oktober 2015.) 

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema/Geurts (32563, nr. 58). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (32563, nr. 60). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (32563, nr. 61). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Houwers (32563, nr. 62). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP en Houwers voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.