Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 15

15 Stemmingen moties Vreemdelingen- en asielbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Fritsma over geen enkele asielzoeker meer toelaten (19637, nr. 2054); 

  • -de motie-Kuiken/Azmani over maatregelen tegen kindhuwelijken (19637, nr. 2056); 

  • -de motie-Voortman c.s. over kleinschalige opvang georganiseerd door gemeenten (19637, nr. 2059); 

  • -de motie-Oskam over uitzetten van asielzoekers die schuldig zijn aan een misdrijf (19637, nr. 2060); 

  • -de motie-Oskam over aan asielzoekers overhandigen van een beknopte versie van de Nederlandse Grondwet (19637, nr. 2061); 

  • -de motie-Oskam over nietig verklaren van kindhuwelijken (19637, nr. 2062). 

(Zie vergadering van 7 oktober 2015.) 

De voorzitter:

De motie-Voortman c.s. (19637, nr. 2059) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Voortman, Schouten, Gesthuizen en Kuiken. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2068, was nr. 2059 (19637). 

De voorzitter:

De motie-Oskam (19637, nr. 2060) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Oskam en Van Helvert. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2069, was nr. 2060 (19637). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Fritsma (19637, nr. 2054). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuiken/Azmani (19637, nr. 2056). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman c.s. (19637, nr. 2068, was nr. 2059). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Oskam/Van Helvert (19637, nr. 2069, was nr. 2060). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Van Vliet en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oskam (19637, nr. 2061). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De heer Oskam (CDA):

Nu de gewijzigde motie-Oskam/Van Helvert op stuk nr. 2060 is aangenomen, ontvang ik graag een brief van de staatssecretaris waarin hij vertelt hoe de regering de motie zal uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik vraag hetzelfde voor de gewijzigde motie-Voortman c.s. op stuk nr. 2059 over kleinschalige opvang. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering eveneens doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Oskam (19637, nr. 2062). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.