Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 11

11 Stemmingen Elektriciteits- en gaswet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34199). 

(Zie vergadering van 6 oktober 2015.) 

De voorzitter:

Het amendement-Jan Vos (stuk nr. 34) is ingetrokken. 

Het amendement-Jan Vos (stuk nr. 36) is ingetrokken. 

Het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 41) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

De heer Smaling verzoekt om een hoofdelijke stemming over zijn amendement op stuk nr. 25. Dat gaan wij doen als wij daar aangekomen zijn. 

In stemming komt het amendement-Smaling (stuk nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Van Tongeren (stuk nr. 29, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 29 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber c.s. (stuk nr. 40, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 40 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Klever (stuk nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Jan Vos c.s. (stuk nr. 68, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 68 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Veldhoven/Agnes Mulder (stuk nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Agnes Mulder (stuk nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Klever (stuk nr. 18, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en Klein voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Tongeren (stuk nr. 19, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 19 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dik-Faber c.s. (stuk nr. 67, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 67 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Agnes Mulder/Jan Vos (stuk nr. 37, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de VVD, Van Vliet en de SP ertegen, zodat de stemmen staken. 

Dit wordt een hoofdelijke stemming. Ik kan de uitslag op deze manier niet vaststellen. Ik verzoek de leden om zo stil mogelijk te zijn, zodat wij deze hoofdelijke stemming zo snel mogelijk kunnen doorlopen. 

In stemming komt het amendement-Agnes Mulder/Jan Vos (stuk nr. 37, I). 

Vóór stemmen de leden: Wolbert, Ypma, Yücel, Arib, Bergkamp, Berndsen-Jansen, Bisschop, Bouwmeester, Bruins Slot, Cegerek, Van Dam, Van Dekken, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Dikkers, Eijsink, Geurts, Grashoff, Groot, Günal-Gezer, Hachchi, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Van Helvert, Hoogland, Houwers, Jacobi, Jadnanansing, Keijzer, Kerstens, Klaver, Klein, Koolmees, Koşer Kaya, Krol, Kuiken, Kuzu, Van Laar, Leenders, Maij, Marcouch, Van Meenen, Mohandis, Monasch, Agnes Mulder, Nijboer, Omtzigt, Oosenbrug, Oskam, Ouwehand, Öztürk, Pechtold, Recourt, Rog, Ronnes, Samsom, Servaes, Sjoerdsma, Van der Staaij, Tanamal, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Van Veldhoven, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Volp, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries en Van Weyenberg. 

Tegen stemmen de leden: Van Wijngaarden, Wilders, Van 't Wout, Ziengs, Zijlstra, Agema, Van Ark, Azmani, Bashir, Beertema, Berckmoes-Duindam, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bosman, Ten Broeke, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Duisenberg, Elias, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, De Graaf, Graus, Harbers, Rudmer Heerema, Helder, Karabulut, Van Klaveren, Klever, Kooiman, De Lange, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Merkies, Van Miltenburg, Moors, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Van Oosten, Potters, Van Raak, Roemer, Rutte, Schouten, Schut-Welkzijn, Segers, Siderius, Slob, Smaling, Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Ulenbelt, Van Veen, Veldman, Visser, Van Vliet, Voordewind, Aukje de Vries en Vuijk. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat dit amendement met 74 tegen 72 stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 37 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Smaling (stuk nr. 23, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 23 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Agnes Mulder (stuk nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Tongeren/Agnes Mulder (stuk nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

De heer Smaling heeft gevraagd om een hoofdelijke stemming over het amendement-Smaling c.s. op stuk nr. 25. Dat gaan wij dus doen. Ik verzoek de leden om zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op de vraag of zij voor of tegen zijn. 

In stemming komt het amendement-Smaling c.s. (stuk nr. 25). 

Vóór stemmen de leden: Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Voordewind, Voortman, Van Weyenberg, Wilders, Agema, Bashir, Beertema, Bergkamp, Berndsen-Jansen, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bruins Slot, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, De Graaf, Grashoff, Graus, Hachchi, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Karabulut, Keijzer, Klaver, Van Klaveren, Klein, Klever, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Krol, Kuzu, Madlener, Van Meenen, Merkies, Agnes Mulder, Van Nispen, Omtzigt, Oskam, Ouwehand, Öztürk, Pechtold, Van Raak, Roemer, Rog, Ronnes, Schouten, Segers, Siderius, Sjoerdsma, Slob en Smaling. 

Tegen stemmen de leden: Straus, Tanamal, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Veen, Veldman, Vermeij, Vermue, Visser, Van Vliet, Volp, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Arib, Van Ark, Azmani, Berckmoes-Duindam, Bisschop, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dam, Van Dekken, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Groot, Günal-Gezer, Harbers, Rudmer Heerema, Hoogland, Houwers, Jacobi, Jadnanansing, Kerstens, Kuiken, Van Laar, De Lange, Leenders, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Oosenbrug, Van Oosten, Potters, Recourt, Rutte, Samsom, Schut-Welkzijn, Servaes en Van der Staaij. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat dit amendement met 66 tegen 80 stemmen is verworpen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Bij dit wetsvoorstel zijn drie grote onderwerpen niet naar de tevredenheid van de ChristenUnie afgehandeld. Ten eerste is dat de verplichte splitsing van de energie- en netwerkbedrijven, het amendement waarover zojuist gestemd is. Het tweede punt is de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van verkabeling. Het derde onderwerp is full disclosure, de transparantie in grijze, fossiele energie. Wij hebben zojuist gestemd over amendementen en helaas zijn veel amendementen van de oppositie verworpen. De aanpassingen zijn dus ook niet in de wettekst terechtgekomen. Wij zullen daarom tegen deze wet stemmen. De ChristenUnie kan zich wel vinden in de onderdelen van de wet die de overgang naar de duurzame energie en de energiebesparing stimuleren, zoals naar voren gebracht in de experimenteerbepalingen. Ook stemt mijn fractie in met het onderdeel van de wet dat de uitrol van windenergie op zee en het daarvoor benodigde netwerk mogelijk maakt per 1 januari 2016. 

Tot slot. Zo meteen stemmen wij over de motie op stuk nr. 66. Deze motie gaat uit van verplichte splitsing. Mijn fractie is daar geen voorstander van, maar het is nu wel de politieke realiteit dat de Kamer zich daarvoor heeft uitgesproken. Omdat deze motie ook de problemen met de kerncentrale adresseert, zullen wij toch voor deze motie stemmen. 

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Dik en ook dank voor deze praktische oplossing om twee in één te doen. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren ziet niets in de verdere liberalisering van de energiemarkt. Het duurzaam opwekken van energie is een belangrijk publiek belang dat niet minder dan een goede borging verdient. Tien jaar geleden is de koers naar liberalisering al ingezet en die blijkt geen lagere energierekeningen op te leveren, maar wel een hogere milieubelasting. De Partij voor de Dieren steunt die koers niet en dus ook niet de gedwongen splitsing die deze wet er nu doordrukt doordat het amendement van de heer Smaling zojuist is verworpen. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet de Elektriciteits- en gaswet het publieke belang dienen en dat van de duurzame energievoorziening op de lange termijn. Omdat de wet dat nu niet doet, stemmen wij tegen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Smaling (stuk nr. 21), de gewijzigde amendementen-Jan Vos c.s. (stuk nrs. 68, I en II), het amendement-Van Veldhoven/Agnes Mulder (stuk nr. 31), de amendementen-Smaling (stuk nrs. 23, I tot en met IV), het amendement-Agnes Mulder (stuk nr. 24), het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 28) en de amendementen-Agnes Mulder/Jan Vos (stuk nrs. 37, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.