Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 9

9 Stemmingen moties Fokbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Fokbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand over het oplossen van het capaciteitsprobleem van de NVWA (28286, nr. 840); 

  • -de motie-Ouwehand over een importverbod van gekloonde huisdieren (28286, nr. 841); 

  • -de motie-Bashir over het voorschrijven van outcross bij huisdieren met veel erfelijke aandoeningen (28286, nr. 842); 

  • -de motie-Bashir over een verbod op het voorschrijven van ziekmakende uiterlijke kenmerken door rasverenigingen (28286, nr. 843). 

(Zie vergadering van 6 oktober 2015.) 

In stemming komt de motie-Ouwehand (28286, nr. 840). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (28286, nr. 841). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mag ik de leden verzoeken om iets minder te praten? 

In stemming komt de motie-Bashir (28286, nr. 842). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bashir (28286, nr. 843). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.