Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 18

18 Stemming motie Dierenwelzijn

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Dierenwelzijn, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand/Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland (28286, nr. 821). 

(Zie vergadering van 22 september 2015.) 

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 821). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Nu deze motie om niet in te stemmen met een nieuwe lening van 85 miljoen euro — dit komt morgen in de vergadering bij de Europese Bank aan de orde — is aangenomen, krijg ik graag vandaag nog een brief van het kabinet waarin staat hoe het deze motie gaat uitvoeren of dat het morgen gaat tegenstemmen tijdens de vergadering. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering met spoed doorsturen naar het kabinet.