31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 126 MOTIE VAN HET LID GERBRANDS

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de veiligheid van verpleeghuisbewoners in groot gevaar is door het ontbreken van goed en voldoende geschoold personeel;

constaterende dat meer en beter geschoold personeel nodig is voor de uitvoering van de complexe zorgvragen van de huidige verpleeghuisbewoners;

verzoekt de regering, de Agemagelden in de ouderenzorg in ere te herstellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands

Naar boven