31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel verschillende plannen zijn om de kwaliteit in de verpleeghuiszorg te verbeteren;

overwegende dat de zorgprofessional de ruimte moet krijgen om zorg te verlenen;

overwegende dat deze verschillende plannen niet mogen leiden tot meer bureaucratie en de plannen elkaar op termijn niet moeten gaan tegenwerken;

verzoekt de regering om met zorgaanbieders, belangenorganisaties en zorgprofessionals concrete afspraken te maken waarbij ruimte en vertrouwen is in de zorgprofessional, waardoor de regeldruk kan afnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven