31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN DIK-FABER

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbeterplan voor de kwaliteit van verpleegzorg de regeldruk met 10% per jaar wil terugdringen;

van mening dat de vernieuwingsagenda ruimte zou moeten bieden om het terugdringen van regeldruk voortvarender op te pakken;

verzoekt de regering om, het binnen de vernieuwingsagenda voor aanbieders van verpleeghuiszorg mogelijk te maken om helemaal zonder regels (blanco) opnieuw te beginnen en alleen regels te maken die écht nodig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Dik-Faber

Naar boven