31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN LEIJTEN

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er verschillende onderzoeken uitgevoerd zullen worden in het kader van het kwaliteitsplan voor de ouderenzorg;

constaterende dat er eerder onderzoek op dit terrein is uitgevoerd waarbij de resultaten anoniem zijn gepubliceerd;

van mening dat het onwenselijk is te lezen dat er ouderenzorginstellingen zijn die slecht presteren, maar niet te weten welke ouderenzorginstellingen dat zijn;

verzoekt de regering, de resultaten voortkomend uit de onderzoeken, uitgevoerd binnen het kwaliteitsplan voor de ouderenzorg, niet geheim te houden, en met naam en toenaam te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Leijten.

Naar boven