Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5707

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Justitie inzake beëindiging van de status van groot project van het project inburgering oudkomers (27083, nr. 43).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.