Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5706

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de op 17 en 18 juni te Brussel gehouden Europese top, te weten;

- de motie-Herben over een tweederde meerderheid voor goedkeuring van het grondwettelijk verdrag en vergelijkbare verdragen (21501-20,29213, nr. 253);

- de motie-Van Bommel over een integrale evaluatie (21501-20,29213, nr. 254).

(Zie vergadering van 23 juni 2004.)

De voorzitter:

De heer Herben trekt zijn motie (21501-20, nr. 253) in.

In stemming komt de motie-Van Bommel (21501-20, 29213, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.