Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5707

Aan de orde is het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad.

De voorzitter:

Ik stel voor, in afwijking van het Reglement van orde niet schriftelijk te stemmen en met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24663, de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:

  • 1. mevrouw mr. W.M.E. Thomassen;

  • 2. mr. C.A. Streefkerk;

  • 3. mevrouw mr. H.A.G. Splinter-van Kan.

Aldus wordt besloten.