Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5706

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het bovenregionaal vervoer gehandicapten, te weten:

- de motie-Kant over gebruik van Valys door gehandicapte studenten (29200 XVI, nr. 210).

(Zie vergadering van 31 maart 2004.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.