Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 89, pagina 5702

Aan de orde zijn stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toekomst van de intensieve veehouderij, te weten:

- de motie-Koopmans c.s. over substantiële reductie van door de overheid betaalde kosten (28973, nr. 3);

- de motie-Van Velzen over gebruik van de 10% afromingsregeling (28973, nr. 4);

- de motie-Vos/Van der Ham over stimulering van diervriendelijke vormen van huisvesting (28973, nr. 5);

- de motie-Vos over onderzoek naar mogelijkheden om het prijsverschil tussen gangbaar en EKO-voedsel te verlagen (28973, nr. 6);

- de motie-Van der Ham over strengere normering dierenwelzijn (28973, nr. 7);

- de motie-Van der Ham over een convenant met supermarkten (28973, nr. 8).

(Zie notaoverleg van 7 juni 2004.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (28973, nr. 8) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (28973, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28973, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos/Van der Ham (28973, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos (28973, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (28973, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.